Thiết kế phòng net là giai đoạn quan trong giúp định hình phòng net tương lai của bạn